Ganowicz, E. (2014). Idea samorządności w Polsce - próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym. Przegląd Politologiczny, (2), 53–66. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.4