Kowalska, M. (2014). Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Przegląd Politologiczny, (2), 167–182. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.11