Cwynar, K. M. (2015). Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja?. Przegląd Politologiczny, (2), 117–130. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.9