Radecki, M. (2015). Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski. Przegląd Politologiczny, (2), 101–116. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.2.8