Potyrała, A. (2015). W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015. Przegląd Politologiczny, (4), 33–52. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.3