Słobodzian, B. (2015). Sukces czy porażka społeczności lokalnych? - funkcjonowanie jednostek pomocniczych, na przykładzie miasta Gdańska. Przegląd Politologiczny, (4), 119–130. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.9