., . (2015). Noty o autorach. Przegląd Politologiczny, (4), 245–248. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/5567