Piwnicki, G. (2016). Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy. Przegląd Politologiczny, (1), 91–106. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.7