Kobierecki, M. M. (2016). Upolitycznienie sportu jako następstwo konfrontacji politycznej państw. Przegląd Politologiczny, (1), 107–122. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.8