Nowak, W., Narożna, D., & Cappelen, C. (2016). Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland. Przegląd Politologiczny, (3), 67–78. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.3.4