Hordecki, B. (2016). Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych. Przegląd Politologiczny, (1), 123–142. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.9