Nitszke, A. (2016). Unia Europejska – Chiny dziś i w przyszłości, pod red. Józefa M. Fiszera. Przegląd Politologiczny, (1), 205–207. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.14