Dąbrowski, T. (2016). Grzegorz Rydlewski, Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce. Przegląd Politologiczny, (1), 212–217. https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.1.16