., . (2016). Spis treści. Przegląd Politologiczny, (2), 1–4. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7249