Skrzypczyńska, J. (2018). Ochrona handlowa sektora rolno-spożywczego. Przegląd Politologiczny, (4), 85–94. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.5