Szymczyński, T. R. (2018). Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Przegląd Politologiczny, (4), 95–108. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.6