Rachwał, M. (2018). Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych. Przegląd Politologiczny, (4), 173–186. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.11