Grzelak, M., & Piontek, D. (2018). Żelazna Dziewczyna - Mutti-Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki. Przegląd Politologiczny, (4), 219–236. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.14