Bekbołatuły, Żetpisbaj. (2018). Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie. Przegląd Politologiczny, (4), 275–282. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.4.18