Myślak, E. (2018). Wybrane aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście polskiej praktyki ustrojowej. Przegląd Politologiczny, (3), 173–182. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.3.14