., . (2018). Noty o autorach/Contributors. Przegląd Politologiczny, (3), 205–210. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8024