Sielski, J. (2018). Przywództwo w Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 93–104. https://doi.org/10.14746/pp.2013.18.1.7