Sokołowski, J. K., & Stolicki, D. (2017). Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego. Przegląd Politologiczny, (2), 40–54. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.3