Jeliński, E. (2017). Symptomy relacji między społeczeństwem/narodem a państwem. Próba spojrzenia retrospektywnego w warunkach polskich. Przegląd Politologiczny, (2), 129–136. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.8