Ganowicz, E., & Opioła, W. (2017). Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego. Przegląd Politologiczny, (2), 137–156. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.9