Kowalczyk, K. (2017). Typologia grup interesu artykułujących postulaty Kościoła katolickiego w Polsce. Przegląd Politologiczny, (2), 177–188. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.11