SHUKURALIEVA, Nartsiss; LIPIŃSKI, Artur. Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej. Przegląd Politologiczny, [S. l.], n. 1, p. 189–202, 2017. DOI: 10.14746/pp.2017.22.1.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12305. Acesso em: 22 lip. 2024.