ROSICKI, R. Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo jednostki na przykładzie kontroli operacyjnej stosowanej przez polski kontrwywiad. Przegląd Politologiczny, n. 3, p. 5-23, 15 wrz. 2021.