SZYMCZYŃSKI, T. R. Pojęcie supranarodowości w polu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Przegląd Politologiczny, [S. l.], n. 4, p. 95–108, 2018. DOI: 10.14746/pp.2013.18.4.6. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7924. Acesso em: 2 luty. 2023.