BEKBOŁATUŁY, Żetpisbaj. Problemy funkcjonowania public relations w Kazachstanie. Przegląd Politologiczny, [S. l.], n. 4, p. 275–282, 2018. DOI: 10.14746/pp.2013.18.4.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7992. Acesso em: 30 sty. 2023.