MYŚLAK, Ewa. Wybrane aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego w kontekście polskiej praktyki ustrojowej. Przegląd Politologiczny, [S. l.], n. 3, p. 173–182, 2018. DOI: 10.14746/pp.2013.18.3.14. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8010. Acesso em: 1 mar. 2024.