MALENDOWSKI, Włodzimierz; KUŻELEWSKA, Elżbieta. Anna Potyrała, Unia Europejska wobec międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, pp. 269. Przegląd Politologiczny, [S. l.], n. 3, p. 201–204, 2018. DOI: 10.14746/pp.2013.18.3.16. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8013. Acesso em: 2 grudz. 2023.