Rachwał, Marcin. 2017. „Ewolucja Systemu Wyborczego Do Sejmu RP – Kwestia formuły Wyborczej”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (marzec):7-20. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.1.