Kaczmarek, Filip. 2017. „Znaczenie Pokoju I Stabilizacji Dla Europejskiej Polityki Rozwojowej Wobec Afryki Subsaharyjskiej”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (marzec):157-72. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.11.