Shukuralieva, Nartsiss, i Artur Lipiński. 2017. „Uwarunkowania Legitymizacji władzy W Systemach Autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (marzec):189-202. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.13.