Tomaszewski, Krzysztof. 2018. „Polityka Energetyczna Unii Europejskiej W kontekście Problematyki bezpieczeństwa Gospodarczego”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (kwiecień):133-46. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.9.