Jas-Koziarkiewicz, Marta, i Ewa Stasiak-Jazukiewicz. 2018. „Przeciwdziałanie Koncentracji mediów W Wybranych państwach członkowskich I Unii Europejskiej – Analiza rozwiązań Prawnych”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (kwiecień):147-62. https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10.