., . 2018. „Spis treści I Strona Redakcyjna”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (kwiecień):1-6. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12503.