Miński, Radomir. 2018. „Przywództwo Oligarchiczne I Jego społeczne Uwarunkowania W świetle «Partii Politycznych» Roberta Michelsa”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (listopad):107-13. https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.8.