NOWAK, Ewa, Ryszarda Ewa BERNACKA, i Rafał RIEDEL. 2018. „Integracja Polityczna Polaków Na Emigracji. Polonia W Austrii – Studium Przypadku”. Przegląd Politologiczny, nr 3 (listopad):195-12. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.3.12.