ANTSZEWSKI, Andrzej. 2018. „Prawo I Sprawiedliwość W Polskim Systemie Partyjnym (przyczynek Do Dyskusji O systemotwórczej Roli Partii)”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (listopad):79-94. https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.6.