Pietnoczka, Paweł. 2020. „Instytucja Referendum ogólnokrajowego Na Ukrainie – Aspekt Normatywny”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (marzec):103-18. https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.1.8.