Atnazheva, Liliia. 2021. „Inkluzja społeczeństwa Obywatelskiego W Procesy Podejmowania Decyzji Na Poziomie Lokalnym: Wpływ projektów międzynarodowych”. Przegląd Politologiczny, nr 2 (czerwiec):133-44. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.9.