Rosicki, Remigiusz. 2021. „Bezpieczeństwo państwa I bezpieczeństwo Jednostki Na przykładzie Kontroli Operacyjnej Stosowanej Przez Polski Kontrwywiad”. Przegląd Politologiczny, nr 3 (wrzesień), 5-23. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.1.