Mansour, Waseem. 2021. „Analiza porównawcza Kwestii bezpieczeństwa W Nowych Mediach społecznościowych W Kampanii Wyborczej USA-Izrael”. Przegląd Politologiczny, nr 3 (wrzesień), 25-41. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.2.