Sakson-Boulet, Anna. 2021. „Polityka Ochrony Powietrza W Polskiej Kampanii Parlamentarnej Z 2019 Roku. Analiza Stanowisk”. Przegląd Politologiczny, nr 3 (wrzesień):43-57. https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.3.3.