Piechowicz, Michał. 2023. „Wspólna Polityka Bezpieczeństwa I Obrony UE W Perspektywie Teoretycznej, Praktycznej I Agencyjno-Instytucjonlanej”. Przegląd Politologiczny, nr 1 (kwiecień):37-51. https://doi.org/10.14746/pp.2022.28.1.3.