Wojnicki, Jacek. 2014. „Europeizacja Czy Transformacja - Ewolucje systemów Politycznych Europy Środkowej I Wschodniej”. Przegląd Politologiczny, nr 2 (kwiecień):7-20. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.1.