Ganowicz, Ewa. 2014. „Idea samorządności W Polsce - próba Aksjologicznej Systematyzacji W ujęciu Politologicznym”. Przegląd Politologiczny, nr 2 (kwiecień):53-66. https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.2.4.