Trosiak, Cezary. 2015. „Zapisy Ustawy O mniejszościach Narodowych I Etnicznych Oraz O języku Regionalnym a Oczekiwania Ślązaków - Dyskusja Panelowa Zapis Z Wprowadzeniem”. Przegląd Politologiczny, nr 4 (grudzień):225-43. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.3.17.